Reklamation

  Dina uppgifter
  Information om skada

  DATUM NÄR SKADAN INTRÄFFADE

  SKADEPLATS (ADRESS)

  Beskriv hur skadan enligt din uppfattning har skett och vilka föremål som blivit skadade.

  Bifoga filer


  Bifoga filer på skadade föremål, kvitton och övrigt.