Integritetspolicy

Adjust Moving AB är engagerade i att skydda din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster. Vi strävar alltid efter att följa tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Insamlade Personuppgifter

När du använder vår webbplats och våra tjänster kan vi samla in följande typer av personuppgifter:

  • Namn och kontaktinformation inklusive adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Information om dina flyttbehov och preferenser.
  • Demografisk information som ålder, kön och bostadsort.
  • Information om din användning av vår webbplats, inklusive sidor du besöker och eventuell kommunikation med vår support.
  • Information som du frivilligt delar med oss via formulär på vår webbplats eller i korrespondens med oss.

Användning av Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla och anpassa våra flyttjänster enligt dina behov.
  • För att kontakta dig angående din förfrågan eller bokning av våra tjänster.
  • För att förbättra vår webbplats och våra tjänster baserat på din feedback och användning.
  • För att skicka relevant information och marknadsföringsmeddelanden om våra tjänster, specialerbjudanden och evenemang, om du har gett ditt samtycke.
  • För att uppfylla lagliga skyldigheter och krav.

Dela med sig av Personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Skydd av Personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Vi behåller dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Kontaktinformation

För frågor eller för att utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagar, inklusive rätten att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

Telefon: 0709-899 400
E-post: kontakt@adjustmoving.se
Huvudadress: Aniaraplatsen 4, 191 47 Sollentuna

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.